16.12 – 22.12.2023

Jeśli uzbiera się grupa dzieci i młodzieży, to zorganizujemy dla nich dojazd na miejsce!