Dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszego racing week w tym sezonie! Pierwsze Coach punkty zdobyte!!! Na czele rankingu – Jan Wojnarowski!