październik 2021

Pomysł w realizacji! Proponowany termin 24.10 – 31.10

Wyjazd kolarski na Majorkę z Pawłem Bernasem!!! Grupa dziewczyn mile widziana! Początkujących weźmie pod opiekę Magda Zagała.

PROPONOWANY PLAN DNIA
8.30 – rozruch
9.00 – 10.00 – śniadanie
11.15 – zbiórka na trening, sprawdzenie sprzętu, pobranie prowiantu
11.30 – trening
16.00 – 19.00 – rolowanie, masaże, ćwiczenia ogólnorozwojowe
19.00 – 20.30 – kolacja
21.00 – omówienie treningu, wino i … snucie opowieści